Khoá học

Marketing & Sales 4.0

Kinh doanh, marketing & bán hàng không nằm ngoài xu thế 4.0 khi tiến bộ công nghệ đã giúp doanh nghiệp tương tác với khách hàng theo nhiều ngữ cảnh khác nhau như tìm kiếm, tư vấn, chăm sóc và bán hàng thông qua email, SMS...

0 bài giảng đã hoàn thành0%
10 Bài giảng

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0) đang diễn ra là cuộc cách mạng số, là xu hướng hiện thời trong việc tự động hóa và trao đổi dữ liệu. Thông qua các công nghệ như Internet vạn vật (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI), thực tế ảo (VR), tương tác thực tại ảo (AR), mạng xã hội, điện toán đám mây, di động, phân tích dữ liệu lớn (SMAC)… để chuyển hóa toàn bộ thế giới thực thành thế giới số.
Kinh doanh, marketing & bán hàng cũng không nằm ngoài xu thế này khi tiến bộ công nghệ đã giúp doanh nghiệp tương tác với khách hàng theo nhiều ngữ cảnh khác nhau như tìm kiếm, tư vấn, chăm sóc và bán hàng thông qua email, SMS…